Karl-Magnus Möller

Home / Testimonial / Karl-Magnus Möller
Karl-Magnus Möller

Tanken med IdeaSwipe att samarbeta runt i idéer i väldigt tidiga faser direkt i din smartphone gillar jag. Speciellt aspekten av att tidigt bjuda in människor som man litar på att hjälpa till med idén. Från min horizont så bidrar det till att stärka det kreativa självförtroende och samarbete i ideskapandefasen vilket stärker möjligheterna att kunna ta idén vidare. För min egen del ser jag stora fördelar då tröskeln blir väldigt låg för att dela med sig idéer var man än är.
Innovation Leader at Ericsson