Jonas Thorngren

Home / Testimonial / Jonas Thorngren
Jonas Thorngren

Behovet av kreativt tänkande är stort och IdeaSwipe fyller följande behov: att kunna dokumentera idéer när de uppstår och att med enkla medel be personer med relevant kompetens att delta i en idédiskussion.
VD Pollen