Åsa Holmelin

Home / Testimonial / Åsa Holmelin
Åsa Holmelin

Möjligheten att enkelt fånga upp idéer ”on the fly” skulle innebära att vi kan börja jobba med idén när den är färsk och direkt sätta igång en levande process för att utvärdera och förädla den vidare med hjälp av kompetens i våra nätverk. Genom att snabbt skicka vidare sin idé kan man sedan fortsätta fokusera på sin huvuduppgift, tills man återigen har möjlighet att jobba vidare med den.
För oss skulle det supporta ett önskat arbetssätt baserad på snabb kommunikation mellan engagerade individer, obegränsad av organisatoriska strukturer, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till fler konkurrenskraftiga lösningar i vår produktutveckling.
Manager, Vehicle Dynamics at Volvo Bus Corporation